This Tool is being updated to add MCCC Menus and Settings for the latest release(s) of MCCC. Some links may take you to a 404 page.

Cleaner sousedství...

MC Command Center > MC Cleaner > Cleaner sousedství...

Vyčistit vyřazené simíky
Pokud byl simík označen pro vymazání nebo je duchem a bude vypuštěn do podsvětí, vymažete jej ze hry.
Vynechat duchy rodiny
Při spuštění Smazání vyřazených simíků, nemazat ducha pokud jsou součástí rodokmenu aktivní rodiny.
Synchronizace příjmení v domácnosti
Pokud je toto povoleno, přejmenuje všechny simíky v domácnosti na příjmení simíka, který zde žil naposledy v případě, že se změnilo. V základu je toto nepovoleno.
© KlingonDragon
© Deaderpool