This Tool is being updated to add MCCC Menus and Settings for the latest release(s) of MCCC. Some links may take you to a 404 page.

Oczyszczarka otoczeń…

MC Command Center (Centrum zarządzania) > MC Cleaner (Oczyszczarka) > Oczyszczarka otoczeń…

Usuwaj przerzedzonych Simów
Jeżeli Sim został wyznaczony jako przerzedzony poprzez grę albo jest duchem i został uwolniony w Zaświaty, usuń go z gry.
Pomijaj duchy z rodziny
Podczas działania procesu, który usuwa przerzedzonych Simów, nie usuwaj duchów, którzy są w rodowodzie członków „aktywnej” rodziny.
Dopasowuj nazwy rodzin
Jeśli opcja jest włączona, wszystkie nazwy rodzin będą zmieniane na nazwisko Simów żyjących w nich.
© KlingonDragon
© Deaderpool