This Tool is being updated to add MCCC Menus and Settings for the latest release(s) of MCCC. Some links may take you to a 404 page.

Rensning av Grannskap....

MC Command Center > MC Cleaner > Rensning av Grannskap....

Rensa ut bortgallrad Sim
Om en Sim har markerats att gallras ut av Sims 4 eller är ett spöke som har släppts fri till underjorden, radera dem från spelet.
Hoppa över familjens egna spöken
När du kör processen Rensa Bortgallrade Simmar, radera inte ett spöke om de finns i familjeträdet hos en aktiv familjemedlem.
Synka Hushållens Namn
Om aktiverad kommer alla efternamn att ändras till det senaste efternamnet om det tidigare har ändrats. Standard är Avaktiverat.
© KlingonDragon
© Deaderpool