This Tool is no longer being updated. Try the new tool at mccc-menu.online

MC Clubs (Kluby)

MC Command Center (Centrum zarządzania) > MC Clubs (Kluby)

Monitoruj Członków Klubu
Podczas planowanych wieczorów, kluby zostaną wypełnione kwalifikującymi się Simami, jeżeli są wolne miejsca. Niekwalifikujący się członkowie będą usuwani.
Pomjaj „grane” rodziny
Podczas automatycznego wstępowania lub odchodzenia z Klubów, pomiń wszelkie grane rodziny, a nie tylko bieżącą aktywną rodzinę.
Wolne Miejsca Członków
Określa, ile wolnych miejsc pozostanie w klubach, podczas gdy Monitoring Klubu jest włączony i dodaje członków.
Liczba Członków Klubu
Ustaw maksymalną liczbę członków klubów. Zauważ, że panel Klubów nie pozwala na dodanie więcej niż 8 Simów. Muszą być oni zaproszeni poprzez interakcje.
© KlingonDragon
© Deaderpool