This Tool is no longer being updated. Try the new tool at mccc-menu.online

MC Clubs

MC Command Center > MC Clubs

Övervaka Klubb Medlemmar
På schemalagda nätter, kommer klubbar att fyllas upp med kvalificerade medlemmar om platser finns tillgängliga. Eventuella icke-kvalificerade medlemmar kommer även att tas bort.
Hoppa Över Spelade Hushåll
När kontroll av simmar för auto-medlemskap till och uppsägning från klubbar, hoppa över alla spelade hushåll istället för enbart det nuvarande aktiva hushållet.
Öppna Medlemsplatser
Specificerar hur många öppna positioner skall finnas kvar i klubbar när Klubb Övervakning är aktiverat och fyller på med klubb medlemmar.
Klubb Medlemmar Antal
Ställ in antalet medlemmar tillåtna i klubbarna. Notera att Klubbdialogen inte tillåter mer än 8 Simmar. De måste bjudas in genenom olika interaktioner.
© KlingonDragon
© Deaderpool