This Tool is being updated to match epected style of the newer MCCC menus
This Tool is being updated to add MCCC Menus and Settings for the latest release(s) of MCCC. Some links may take you to a 404 page.

MC Populace

MC Command Center > MC Populace

Nastavení stěhování...
Nastavení obydlování...
Povolit nebo zakázat noci v barech...
Umožnit simíkům, aby získávali pozvánky do barů na určité typy nočních akcí v baru.
Další nastavení...
© KlingonDragon
© Deaderpool