This Tool is being updated to add MCCC Menus and Settings for the latest release(s) of MCCC. Some links may take you to a 404 page.

MC Befolkning

MC kommando center > MC Befolkning

Flytte indstillinger...
Befolknings indstillinger...
Aktivér eller deaktivér Bar aftener...
Tillad simmer til at blive inviteret til at gå på barer for de valgte typer af bar nætter.
Andre indstillinger...
© KlingonDragon
© Deaderpool