This Tool is being updated to add MCCC Menus and Settings for the latest release(s) of MCCC. Some links may take you to a 404 page.

MC Population (Populacja)

MC Command Center (Centrum zarządzania) > MC Population (Populacja)

Opcje przeprowadzek…
Opcje zaludniania…
Włącz lub wyłącz wieczory w barze
Pozwalaj Simom na dostawanie zaproszeń na wybrane rodzaje wieczorów w barze.
Inne opcje...
© KlingonDragon
© Deaderpool