This Tool is being updated to match epected style of the newer MCCC menus
This Tool is being updated to add MCCC Menus and Settings for the latest release(s) of MCCC. Some links may take you to a 404 page.

MC Population

MC Command Center > MC Population

Flyttinställningar....
Populationsinställningar....
Aktivera eller Avaktivera Bar Kvällar...
Tillåt simmar att få inbjudningar att gå till olika barer för de utvalda typerna av barkvällar.
Andra Inställningar...
© KlingonDragon
© Deaderpool