This Tool is being updated to add MCCC Menus and Settings for the latest release(s) of MCCC. Some links may take you to a 404 page.

Flyttinställningar....

MC Command Center > MC Population > Flyttinställningar....

Tillåt Hemlösa att Flytta in
Tillåt att simmar i hemlösa hushåll flyttar in i tomma hus på tomter i de olika grannskapen. Bara hus med minst en säng redovisad i Tomt-info kommer att vara godkänd att flytta in till.
Hemlösa Lägenheter Procentchans
Procentchansen att ett hemlöst hushåll tillåts att flytta in i en tom lägenhet. Med 0 kommer ingen lägenhet att användas. Vid 100 så kommer lägenheterna fritt att kunna användas för detta ändamål.
Flytta Ut Äldre
När en Sim åldras till åldring, flytta ut dem från deras hushåll om de bor i ett hus och flytta dem till ett ålderdomshem.
Flytta ut ensamstående simmar
När slumpmässiga inflyttningar till hemmatomter sker, använd tillgängliga singel simmar från existerande hemtomter först före hemlösa simmar.
Flytta Tonåringar som Beroende
Om aktiverat, behandlas tonåringar som beroende. De kommer inte att flytta ut när de är ensamma Simmar i ett hushåll och de kommer att flytta med sina vårdnadshavare.
Hoppa Över Spelade Hushåll
Vid kontroll av simmar som flyttar hemifrån, hoppa över spelade hushåll, istället för bara det nuvarande aktiva hushållet.
0xAD3A969D
0x0C8ED966
Öppna Hus
Det antal bostadstomter i världen som Simmar INTE automatiskt skall flytta till.
Max antal Hemlösa
Det ungefärliga antalet hemlösa simmar spelet kommer att skapa. Det här antalet inkluderar inte obligatoriska simmar som behövs i spelet.
Driv igenom Vampyr Hem
När aktiverad, kommer vampyrer endast att flytta in i hem som har den vampyr-specifika tomt-egenskapen och icke-vampyrer kommer inte att flytta in på dessa tomter.
Kringgå Studentrum Boende
När inflyttning till pensionärshem eller ensamma sim-flyttningar pågår kringgås studentrum boende från funktionerna.
© KlingonDragon
© Deaderpool