This Tool is no longer being updated. Try the new tool at mccc-menu.online

Andra Inställningar...

MC Command Center > MC Population > Andra Inställningar...

Hoppa över Utgallring av Simmar
Om aktiverad, kommer simmar aldrig att gallras ut även om populationen når höga siffror.
Hoppa över Clown
Att aktivera denna inställning kommer att hindra det slumpmässiga skapandet av Clownsimmar som vandrar förbi.
Ingen Lieman Stalking
Aktivera denna inställning och du hindrar Liemannen från att hipp-som-happ dyka upp på offentliga platser
Randomisera Besökande Sim
Blanda EAs lista av giltiga simmar att besöka en tomt så att de inte besöker i samma ordning varje gång.
Avaktivera Odödliga Simmar
Sätter på Åldrande för simmar som normalt är odödliga i Sims 4.
Max Antal Simmar i Zon
Specificerar det maximala antalet Simmar som laddas i en zon. EA Standard är 20.
Anpassa Simmar på Tomt...
© KlingonDragon
© Deaderpool